SKAB MÅLBARE RESULTATER MED

Strategisk Kommunikation

En kommunikationsstrategi sikrer, at din virksomheds kommunikation fremmer og understøtter din organisations mål. Uanset om det drejer sig om at skabe højere loyalitet, mere salg, øget arbejdsglæde blandt medarbejderne eller sikring af jeres markedsposition, så er effektiv kommunikation et vigtigt redskab til at nå målene. Det handler om at sende de rette budskaber til de rette mennesker i de rette medier på det rette tidspunkt.

Strategisk kommunikation

Få kommunikationen der understøtter de forretningsmæssige mål

Din virksomheds kommunikation – både den interne og den eksterne – er afgørende for forventningsafstemningen og dermed for tilfredsheden med samarbejdet for både kunder, medarbejdere og leverandører. Strategisk kommunikation gør det nemmere at opnå virksomhedens forretningsmæssige mål.

Fungerer kommunikationen ikke, resulterer det i skrøbelige forbindelser og bristede forventninger, som både skader virksomhedens omdømme og det fremtidige salg. Afhængigt af din branche kan selv små afvigelser koste dyrt, fordi de fleste mennesker gør en stor indsats for at undgå fejl, fiasko og risici.

Omvendt kan en tydelig kommunikation med en god forventningsafstemning betyde, at din virksomhed bliver foretrukket, selvom I ikke tilbyder det billigste produkt, fordi I giver jeres kunder tryghed, tydelig forventningsafstemning og signalerer et professionelt overskud hele vejen gennem kundernes beslutningsproces og købsoplevelse.

Når jeg udarbejder en kommunikationsstrategi for mine kunder, sker det derfor altid i et tæt samarbejde med virksomheden. Med afsæt i den viden og de erfaringer, der allerede er i virksomheden, konkretiserer jeg den kommunikation samt evt. den organisations- eller produktudvikling, der skal til, for at virksomheden kan opnå den ønskede fremtid.

Hvorfor skal markedsføring og udadvendt kommunikation også have en intern vinkel?

Både den interne og den eksterne kommunikation i din virksomhed, er med til at skabe din virksomheds fremtid.

God intern kommunikation skaber arbejdsglæde, kundefokus og fokus på de vigtigste opgaver. God ekstern kommunikation skaber opmærksomhed, fastholder interesse og opbygger loyalitet. Intet af det kan undværes, hvis din virksomhed skal sikres på lang sigt.

Derfor anbefaler jeg, at der bliver arbejdet med begge dele, når der skal lægges en overordnet kommunikationsstrategi for virksomheden.   

5 fordele ved at have en klar strategi

  1. Skal din virksomhed satse på sociale medier, nyhedsbreve, canvassalg eller noget helt fjerde? Verden er fyldt med muligheder og tilbud – hvis du ikke sætter retningen for din virksomheds udvikling og kommunikation, kommer du nemt til at jagte efter alle nye tilbud og trends, der markedsføres af dem, der sælger løsningerne.
  2. Viden og indsigt i kundernes behov, beslutningsprocesser og forventninger, giver jer mulighed for at arbejde med udviklingen af produkter, services og forretningsmodeller, der forbedrer virksomhedens position på markedet.  
  3. Verden er foranderlig – corona, krig og blokerede forsyningslinjer mellem verdensdelene kan hurtigt ændre markedet og give eller ødelægge muligheder. Skal du og din virksomhed kunne agere hurtigt og effektivt, skal I have overblik over både jeres marked, position og mål. 
  4. Udvikling kræver vedholdenhed – skal din virksomhed udvikle sig radikalt, skal I arbejde vedholdende og koordineret for at opnå resultaterne. Store resultater bliver altid skabt af mange små handlinger og indsatser. En overordnet strategi sikrer jer, at handlinger og indsatser er koordinerede.    
  5. Ofte kommer resultaterne hurtigere, end man forventer, når man begynder at arbejde strategisk, målrettet og koordineret. Ved du ikke, hvornår du og din virksomhed er i mål, forpasser I chancen for at fejre virksomhedens succeser og sætte nye mål.

Kom godt i gang

Typisk vil processen begynde med en overordnet rammesætning, hvor vi afklarer, hvilke succeskriterier du og virksomheden har for at arbejde mere strategisk og målrettet med virksomhedens kommunikation. Når vi har en god forventningsafstemning til processen, afholder vi 1-3 workshops med henblik på dels at indsamle viden og informationer fra din virksomhed og medarbejderne, og dels at teste robustheden af både de ønskede mål og de mulige veje til at nå dem.

Processen kan skræddersyes på mange måder, så udviklingen af kommunikationsstrategien kommer til at passe med din virksomheds behov, ressourcer og ambitioner. Dog vil der altid være behov for et vist samarbejde mellem din virksomhed og GELB for at sikre, at strategien bygger videre på den viden og de erfaringer, der allerede er opsamlet i virksomheden.

Når kommunikationsstrategien er klar til implementering, leverer jeg en overordnet visuel præsentation med strategiens kernepointer sammen med en mere udførlig rapport med en gennemgang af de enkelte elementer.

Den visuelle præsentation er vigtig for at du og dine kolleger nemt kan huske og arbejde med de væsentligste pointer, mens rapporten giver jer mulighed for at dykke ned i detaljerne efter behov og aktuelle opgaver, ligesom rapporten gør det nemt at dele strategien med andre – det kan være nye medarbejdere, marketingafdelingens medarbejdere eller evt. et eksternt bureau.  

Vil du vide mere?

Ring på telefon 28 60 18 77 eller send mig en mail på lene@gelbkommunikation.dk.

Det siger kunderne

Samarbejdet fungerer fuldstændig upåklageligt. For mig er det vigtigt at have samarbejdspartnere, som kan arbejde selvstændigt og ikke har brug for at blive ”holdt i hånden” for at få opgaverne løst. De gange, jeg har kontaktet GELB Kommunikation for at få løst andre opgaver eller sparring på ideer, har jeg fået hurtig og professionel hjælp, og resten af tiden bliver opgaven løst, uden jeg skal bekymre mig.

Anders Grønborg, koncerndirektør, LaserTryk A/S

Jeg forventer et højt fagligt niveau af mine samarbejdspartnere, og det lever GELB Kommunikation op til. Jeg har brug for en samarbejdspartner, som både kan levere kreativitet, strategisk sparring, tekster og ikke mindst overholde en deadline, og det kan GELB Kommunikation.

Malene Vitus, branding- og kommunikationskonsulent, ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Samarbejdet er super godt og gensidigt, hvor vi bidrager med hver vores kompetencer. Det giver et meget konstruktivt og smidigt samarbejde – og det giver os også nogle rigtig gode resultater.

Dorthe Lousen, Associate, Management & Patient Communication, Biogen (Danmark)

En kommunikationsstrategi giver dig:

En beskrivelse af udgangspunktet med henblik på at kunne registrere udvikling og fremskridt
Herunder en beskrivelse af den nuværende position på markedet, kundegrupper, købsprocesser og virksomhedens standarder for levering af services og ydelser samt kommunikationen omkring selve handlen.

En beskrivelse af kommunikationens bidrag til opfyldelsen af de ønskede forretningsmæssige mål
Strategisk kommunikation understøtter effektivt de organisatoriske mål og gør det nemmere at opnå succes.

En sammenhængende plan
Et årshjul med overblik over alle planlagte aktiviteter gør det nemt at følge og justere indsatsen så leveringskapacitet og markedsføringsaktiviteter følges ad. Afhængigt af virksomhedens behov kan planen være meget konkret eller mere overordnet, så din virksomhedens egen kommunikations- eller marketingafdeling kan arbejde videre med detaljerne.

Tydelige mål og formål med daglige opgaver
En tydelig beskrivelse af sammenhængen mellem de daglige markedsføringsopgaver og de overordnede strategiske mål gør det nemt at optimere den daglige indsats og prioritere ressourcer.

Indsamling af viden
Ofte vil man være nødt til at træffe beslutninger på et ufuldstændigt grundlag. Med en bevidst intention med de forskellige kommunikationsindsatser, kan virkemidler og antagelser testes for at af- eller bekræfte formodninger. Målet er at indsamle viden, der kan effektivisere kommunikationen og understøtte virksomhedens generelle udvikling.

Plan for løbende evalueringer
med henblik på at optimere indsatsen i fht evt. ændringer i markedet, nye indsigter og erkendelser. Hvad skal der måles på, hvordan skal der måles, hvornår skal der måles, og hvordan vil vi tolke på resultaterne?

Om GELB Kommunikation

GELB begyndte som en drøm om at skabe de bedste og mest effektive kommunikationsløsninger og processer til mine kunder. GELB bygger på tung teori om menneskelig adfærd og psykologiske processer, lang praktisk erfaring og solide resultater – men mest af alt på en dybfølt passion for faget, opgaverne og kunderne. GELB har to forretningsområder: GELB Kommunikation, hvor jeg udvikler og skaber løsninger for mine kunder, og GELB Skaberkraft, hvor jeg underviser og coacher dig, som gerne vil udvikle og skabe dine egne løsninger.

Læs mere

Ring mig gerne op!

Ring mig gerne op forside

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.