Intern kommunikation

Ofte er det lige så vigtigt at kommunikere internt som eksternt. Jeres medarbejdere er ambassadører for jeres virksomhed. God kommunikation kan være med til at skabe en oplevelse af fællesskab, at synliggøre, hvordan hver enkelt medarbejder bidrager til helheden, og give en forståelse for de beslutninger, ledelsen træffer. Vedkommende kommunikation skaber samhørighed og forkorter afstanden mellem afdelinger og mennesker, så det bliver nemmere at komme frem med sine gode ideer og løse små konflikter, inden de bliver til samarbejdsvanskeligheder.

“God kommunikation kan ikke løse alle udfordringer, men det bidrager til alle gode processer.”

Intern kommunikation kan være nyhedsbreve, medarbejderblade, tekster til intranet eller sedler til opslagstavlen. Det vigtige er, at I vælger at kommunikere et sted, hvor det er nemt for medarbejderne at komme til den, og hvor de føler sig godt mødt. Det er nemt, hvis man kan lave sin interne kommunikation skriftligt, men nogle gange vil en video være mere hensigtsmæssig, hvis alle skal have den sammen information.

GELB Kommunikation hjælper jer gerne med at give jeres interne kommunikation den rette form – og hjælper jer gerne med at skabe den.