Privatlivspolitik

Alt det, du ikke gider at læse om cookies og persondatapolitik 

Når du bevæger dig rundt på min hjemmeside, https://www.gelbkommunikation.dk, accepterer du mine cookies og persondatapolitik. Hvad det præcis indebærer kan du læse om nedenfor.

Hvis du er ved at blive sindsyg af al den datasindsamling, så skal du vide, at du kan slette cookies i din browser, du kan afvise cookies, og du kan besøge siden inkognito. Det løser ikke alle moralske problemer i det overvågnings- og datadrevede samfund, vi lever i, men det kan da være et skridt vejen til mere privatliv.

Jeg har valgt at lægge cookies ind, fordi det giver mulighed for, at jeg kan få indsigt i, om der er sider, som er særligt kedelige, eller om der er særligt stor interesse for nogle emner, som jeg så kan gøre mere ud af.

Helliger målet så midlet, spørger du måske ud i den tomme luft, og der er jeg dig svar skyldig. Måske har vi om 10-20 år så fede digitale løsninger, at vi uden tøven siger ja – måske har vi forlængst lagt cookies bag os og lever fint uden registrering af data. Lige nu er emnet bedst egnet til at blive behandlet over et glas rødvin, men jeg drikker ikke i arbejdstiden, så det må blive en anden gang. Ind til da kan du læse mere om min cookie- og persondatapolitik nedenfor. 

Denne hjemmeside, https://www.gelbkommunikation.dk, er ejet af: 

GELB Kommunikation ApS (Selskabet) 
CVR: 38277448 
E-mail: lene@gelbkommunikation.dk 
Telefon: 28 60 18 77 

Sidens cookiepolitik 

Hvad er en cookie? 

Betegnelsen “cookie” benyttes om en lille datafil, som min hjemmeside gemmer på din computer. Den gør det muligt at få indblik i, hvad der sker under dit besøg på https://www.gelbkommunikation.dk. Jeg vil eksempelvis kunne se, hvor mange der ser min forside som det første, og hvor mange der går direkte til en af undersiderne. Jeg vil også kunne se, hvor mange der lander på den irriterende fejl 404-side. Hvis din computer besøger min side flere gange, vil jeg også kunne se det – det giver mig mulighed for at se, om der kommer mange nye besøgende forbi min side, eller om de fleste allerede har besøgt siden tidligere.

En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. 

Du kan afvise og/eller slette cookies 

Afvisning af cookies 

Du kan altid afvise de cookies min hjemmeside ønsker at placere på din computer. Dette gøres ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder de konkrete indstillinger afhænger af, hvilken browser du anvender. Vær dog i den forbindelse opmærksom på, at hvis du vælger at slette/afvise cookies, kan der være funktioner og services, du ikke vil kunne bruge på hjemmesiden, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager, hvilket sker via de cookies hjemmesiden placerer på din computer. 

Sletning af cookies 

De cookies, du tidligere har accepteret, kan altid slettes. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. På telefoner og tablets kan du nemt finde vejledninger online til det specifikke formål at slette cookies. 

Spørgsmål?

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 28 60 18 77 eller lene@gelbkommunikation.dk 

Klage?  

Hvis du som bruger mener, at hjemmesiden https://www.gelbkommunikation.dk ikke overholder god cookieetik, er du berettiget til at indgive en klage. 

Du skal sende din klage til mig på lene@gelbkommunikation.dk. Klagen skal indeholde: 

Dit navn 
Din adresse 
Din e-mail 
Dit telefonnummer 
Hjemmesidens www adresse 
Detaljeret beskrevet klage 

Jeg vil behandle din klage så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på, at jeg muligvis har brug for ekstern assistance, da jeg ikke selv er noget teknisk orakel.  

Sidens persondatapolitik

Generelt 

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes GELB Kommunikation ApS (“GELB Kommunikation ApS”, “jeg”, “min”, “mig”) indsamler og behandler oplysninger om dig. Det er altså min virksomhed GELB Kommunikation ApS som har det juridiske ansvar, men da jeg driver en enkeltmandsvirksomhed, synes jeg, det virker lidt pompøst at skrive “vi” – det er vist forbeholdt HM Dronningen at kunne gøre det med stil.  

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver eller indsamles via GELB Kommunikation ApS’ hjemmeside, https://www.gelbkommunikation.dk (“Hjemmesiden”). 

GELB Kommunikation ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til GELB Kommunikation ApS skal ske via kontaktoplysningerne anført her på hjemmesiden. 

GELB Kommunikation ApS’ Indsamling af dine personoplysninger 

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål? 

Når du besøger www.gelbkommunikation.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere oplevelsen på hjemmesiden og foretage målrettet markedsføring. 

Når du køber et produkt på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret med det formål at kunne levere produkter til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser. 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle og opbevare de oplysninger du afgiver i den forbindelse, fx navn, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret. 

Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at administrere tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om vores produkter og nye varer/ydelser og til at give dig andre nyheder og informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at vi må sende til dig. 

Når du udfylder vores kontaktbokse, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., udfyldte kommentarer og øvrige oplysninger du har har udfyldt. 

Hvad er grundlaget for indsamlingen? 

Indsamlingen af oplysninger, er som nævnt i det foregående nødvendig for, at vi kan forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud. 

Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil. 

Indsamlingen af oplysninger, er som nævnt i det foregårende nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig. 

Vi indsamler kun de nævnte oplysninger, når du afgiver dit samtykke hertil. 

Indsamlingen af oplysninger, er som nævnt nødvendig for, at vi kan tage kontakt og levere i henhold til dine ønsker.

Brug af databehandlere 

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden, håndtering og udsendelse af nyhedsbreve, regnskab og den generelle og nødvendige drift. Eksempelvis har jeg leverandører som hjælper mig i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af hjemmesiden samt til din bedømmelse af vores produkter/ydelser. Disse virksomheder er databehandlere og behandler data, som jeg er dataansvarlig for, under min instruks. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med GELB Kommunikation ApS, og er underlagt fortrolighed om disse. 

Tre af mine leverandører er ikke etableret i Europa, men i USA:

Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

MailChimp, som ligeledes er etableret i USA, har ligeledes indført politikker og systemer, som sikrer dine oplysninger. Du kan læse om deres sikring af dine oplysninger her.

Og endelig benytter jeg mig af Office 365, som beskriver sin beskyttelse af data her.

Dine rettigheder 

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal jeg, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 

Indsigtsretten 

Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode mig om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt hvorfra oplysningerne stammer. 

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 150,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person. 

Retten til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil. 

Retten til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores nyhedsbrev. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

Retten til dataportabilitet 

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når jeg indsamler dine personoplysninger i forbindelse med: 

  • at du køber et produkt 
  • at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering 
  • at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev 

Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf. 

Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring. 

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. 

Retten til at tilbagekalde samtykke 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom. 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte mig på lene@gelbkommunikation.dk

Retten til at klage 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. 

Sletning af persondata 

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, nyhedsbreve, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen. 

I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at afmelde yderligere nyhedsbreve. Ved afmelding, sletter vi automatisk de data, der er knyttet til din modtagelse af nyhedsbreve. 

Sikkerhed 

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 

Kontaktoplysninger 

GELB Kommunikation ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte: 
GELB Kommunikation ApS 
Odinsvej 8
6000 Kolding 
Tlf. nr.: 28 60 18 77 
E-mail: lene@gelbkommunikation.dk 

Ændringer i persondatapolitikken 

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Hvis jeg foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden. 

Hvis du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke nødvendigvis mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet. 

Versioner 

Dette er version 1.0 af vores persondatapolitik dateret den 01.06.20